QGIS- przekrój

  5. wykonajmy przekrój doliny

5.1. tworzymy nową warstwę z linią przekroju

menu: Layer:New:New Shape File Layer

typ:line definiujemy strukturę bazy danych

po akceptacji podajemy nazwę warstwy np.: przekroj

5.2. zaznaczamy do edycji (Toggle Editing) i dodajemy obiekt liniowy czyli linię przekroju

5.3. wykonajmy przekroj

 menu: Vector: Analysis Tools: Line Intersections

w efekcie powstaje warstwa punktowa z punktami w miejscach przecięcia izolinii z linią przekroju

5.4. uzupełnienie w bazie danych informacji o współrzędnych w przyjętym układzie odniesienia

5.4.1. zaznaczamy tabelę do edycji

5.4.2. uzupełniamy pola X i Y wypełniając je z systemowego menu

W przypadku większej liczby linii przekroów z unikalnym identyfikatorem id (przykład z dwoma)

otrzymujemy punkty przekrojów odpowiednio dla obietów linii przekrojów