Mapa zagrożenia

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

Informacją bazową analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych (TBD), zakupiona w GUGiK i opracowana w oparciu o : "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)