Modelowanie wód podziemnych

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...