Analiza zagrożenia - izochrony zagrożenia

Jednym z przykładów rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się czoła fali