Obliczenia są wykonane narzędziem ZSOIL.PC oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów, interakcji gleby i przepływu wód podziemnych, w tym z możliwością uwzględnienia dynamiki, własności termicznych i wilgotności jak również analizy migracji.ZSOIL.PC jest stale udoskonalanym pod kątem obliczeń geotechnicznych, fundamentów i podziemnego przepływu.

Oparty jest o metodę elementów skończonych oraz pracuje w środowisku MS-Windows. Program został wykorzystany z powodzeniem do analiz sądowych i studiów projektowych, obejmujące bez wyjątku wszystkie możliwe scenariusze, spotykanych w rzeczywistych studiach przypadków światowych.

ZSOIL.PC jest pierwszym zintegrowanym kodem komputerowym, który oferuje jednolite podejście do najbardziej naturalnych procesów spotykanych w inżynierii geotechnicznej, w tym stabilności, konsolidacji, przepływów podziemnych i pełzania.ZSOIL.PC został opracowany w Zace Services Ltd. od 1982 roku.

Najnowsze wersje ZSOIL.PC zostały oparte o doświadczenia badawcze uzyskane w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii, Politechniki Krakowskiej, UCBerkeley i Caltech.

Jest szeroko stosowanym do rozwiązywania typowych problemów technicznych, które są obsługiwane na całym świecie w fundowaniu i budowach ziemnych, m.in. tuneli, podziemnych magazynów, stacji metra, górnictwa, budowy autostrad, linii kolejowych, zapór, przejściowych i końcowych konstrukcjach oporowych, systemach wykopu o złożonych sekwencjach poeksploatacyjnych, struktur hydraulicznych i budynków.