Rys. Filtracja pod obiektem hydrotechnicznym w sąsiedztwie przepompowni

Rys. Filtracja przez korpus wału przeciwpowodziowego

 

 

Filtracja w obiektach hydrotechnicznych

Dla oceny zjawiska filtracji w obszarze systemu stacji pomp wykorzystano do modelowania oprogramowanie ZSoil. Warunki geotechniczne zdefiniowano zgodnie z udostępnionymi materiałami. W wyniku analiz dla różnych warunków brzegowych opisywanych wymuszeniami (napełnieniami w zbiorniku Dobczyce oraz zbiorniku przepompowni) uzyskano różne załączone poniżej stany filtracji. Maksymalna prędkość jaka pojawiała się w wykonanych analizach nie przekraczała 0.02 [m/d].