NMT ASCII

NMT - Numeryczny Model Terenu

Załóżmy, że mamy do dyspozycji regularną lub nieregularną siatkę NMT w ASCII w postaci współrzędnych punktów: X, Y, Z

1. przeczytajmy NMT ASCII w QGIS

menu:Add Delimited Text Layer

Przygotowanie pliku ASCII

Zakładamy, że dysponujemy plikiem w którym współrzędne punktów NMT są prezentowane w 3 kolumnach - każdy wiersz odpowiada jednemu punktowi


Ponieważ jak widać w pliku nie ma opisu kolumn, można opis dopisać dodając linię jak poniżej

 

Utworzenie wartwy punktowej NMT

Używając polecenia z menu

menu:Add Delimited Text Layer

tworzymy warstwę w formacie shp punktową 

 

następnie mamy pytanie u odwzorowanie i układ odniesienia, wybieramy 92, jeżli go nie mamy to trzeba zdefiniować

 

i po akceptacji mamy utworzoną wasrtwę shp NMT, w tym przypadku regularnej siatki punktów z zapisaną informację w bazie danych o X,Y,Z

o strukturze i zawartości bazy danych