Raster NMT

 2. stwórzmy raster na bazie utworzonej warstwy

menu: Interpolation, ustawienia jak w oknie

podajemy output file: str_NMT_interp5x5

raster tworzony jest na podstawie informacji zawartej w polu Z, mogą byc dodane jeszcze inne informacje, np. linie strukturalne itd.

rozdzielczość 5x5 [m], 

po utworzeniu pyta się o odwzorowanie: wybieramy: Poland CS92

Pojawia się raster jak niżej, wypadałoby zmienić kolory

np jak niżej

w efekcie otrzymujemy raster