Tworzenie warstwic

 3. stwórzmy warstwice, izolinie o tej samej wysokości dla NMT

menu: Extraction:Contour

przyjęto warstwice co 0.5 [m], wartość rzędnej warstwicy zapisana bęzie w polu ELEV

po utworzeniu, wyświetleniu i opisaniu etykietami warstwic

możemy zobaczyć przebieg warstwic

oczywiście w tle możemy pokazać raster NMT