4. podłączmy obrazek np z mapy w skali 1:10000

(przypadek nie mamy geotif'u)

menu: Georeferencer 

najpierw trzeba przeczytać raster (w tym przypadku obrazek), przy przeczytaniu system pyta się o odwzorowanie, w tym przypadku '92

załóżmy, że znamy lokalizację punktów i ich współrzędne, tutaj wierzchołki prostokąta są punktami, które będziemy wprowadzać

można to zrobić poprzez wpisywanie współrzędnych z palca albo z okna GIS wyświetlającego warstwy (From map canvas)

wybór wierzchołków i przyporządkowanie im współrzędnych pozwala wykonać transformację i przypisać pikselom współrzędne

ustawienia transformacji jak poniżej

następnie wykonujemy transformację