Flow3D w hydrotechnice

Sprawdzające obliczenia hydrauliczne wydatków istniejącej budowli zrzutowej przy uwzględnieniu charakterystycznych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku, w tym maksymalnych i z powodzi w 1997 r. oraz zmiennych wysokości podniesienia segmentów ponad przelewami, wykonane na modelu matematycznym

Rysunek 21. Symulacja pracy urządzeń upustowych i przelewowych oraz przewodów turbozespołów

Rysunek 21. Symulacja pracy urządzeń upustowych i przelewowych oraz przewodów turbozespołów - widoczne przewody turbozespołów

Rysunek 21. Symulacja pracy urządzeń upustowych i przelewowych dla roku 1997, przypadek awarii zamknięcia

Rysunek 21. Symulacja pracy urządzeń przelewowych budowli wlotowej do kanału ulgi